Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

6962 9454

February 13 2018

7794 df00 500
3869 6c89
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaoutofmyhead outofmyhead

February 12 2018

Qlka
Qlka

February 11 2018

Qlka
3303 639b 500
Qlka

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viaune-raconteuse une-raconteuse

February 09 2018

Qlka
0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman viabreatheslow123 breatheslow123
Qlka

February 08 2018

Qlka
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
Qlka
Reposted fromlululemony lululemony viadobby dobby
7171 b135 500

February 07 2018

Qlka
3982 a7f1 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viarudosci rudosci
Qlka

February 06 2018

Qlka
9499 8249
Reposted fromnfading nfading viagabrynia gabrynia
Qlka
Czasami leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął osiołek - i świat jest taaaki ładny! A potem ktoś przychodzi i pyta: jak się dziś czujesz? ... I okazuje się, że okropnie.
— Kłapouchy
Reposted fromstrokedpubstar strokedpubstar viagabrynia gabrynia

February 05 2018

2775 a683 500
Qlka
1369 d7e2
Qlka

February 04 2018

Qlka
7434 7b69 500
lost in the sea 
Reposted fromnoticeme noticeme viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl