Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

Qlka
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
Qlka

January 19 2020

Qlka
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarzzkropka rzzkropka

January 18 2020

Qlka
4330 e39c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
8199 6c6d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianiskowo niskowo
8186 613c 500

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaCannonball Cannonball
Qlka
9111 315e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaprzeblyski przeblyski
Qlka
Qlka
3522 47bd 500
Polska, 1992
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viathebizon thebizon

January 17 2020

Qlka
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadragonslover dragonslover
5265 4696 500

January 16 2020

Qlka
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianyaako nyaako

January 15 2020

5873 a43f 500

January 14 2020

Qlka
Qlka
2766 a36f
Reposted fromkarahippie karahippie viarudelubie rudelubie
Qlka
0241 ea21
Reposted fromrubinek rubinek viaJessSilente JessSilente
Qlka
3063 3862 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaarchitect architect

January 13 2020

Qlka
1946 7231 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarudosci rudosci
Qlka
9055 cf1b 500
Reposted fromantifant antifant viamoppie moppie

January 09 2020

6118 4ca6 500

The Church of Vladimir Icon of Mother of God, Bykovo, Russia (by sensommer)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl